دسامبر

دسامبر 28, 2020
کاربرد رولیک نوار نقاله

کاربرد رولیک نوار نقاله

کاربرد رولیک نوار نقاله رولیک ها در نوار نقاله از اجزای مهمی محسوب می شوند و کاربرد اصلی رولیک نوار نقاله به گردش درآوردن نوار نقاله […]
دسامبر 28, 2020
رولیک مخروطی دو تیکه

رولیک مخروطی دو تیکه

رولیک مخروطی دو تیکه رولیک مخروطی دو تیکه بهترین کاربرد را در هدایت نوار نقاله دارد. در ساخت رولیک مخروطی دو تیکه پرسی همانند رولیک های […]
دسامبر 28, 2020
کاربرد رولیک صنعتی

کاربرد رولیک صنعتی

کاربرد رولیک صنعتی شرکت ایران رولیک سازنده انواع رولیک با کاربرد رولیک صنعتی فلزی و پلیمری مطابق با استاندارد های روز و معتبر دنیا می باشد […]