الکتروموتور نوار

آوریل 19, 2022
الکتروموتور نوار نقاله

الکتروموتور نوار نقاله

الکتروموتور نوار نقاله رولیک ها یکی از اجزای اصلی نوار نقاله ها هستند که با فاصله های منظم روی شاسی نوار نقاله قرار می گیرند. حرکت […]