تولید رولیک جوشی

آوریل 19, 2022
تولید کننده رولیک جوشی

تولید کننده رولیک جوشی

تولید کننده رولیک جوشی تولید کننده رولیک جوشی با استفاده از یک لوله با ضخامت 3 میل ساخته می شود. تولید کننده رولیک جوشی با استقفاده […]
آوریل 16, 2020
رولیک جوشی

رولیک جوشی

رولیک جوشی تولید کننده انواع رولیک های رولیک جوشی و تعویضی معمولی رولیک های آلمانی رولیک جوشی و تولید انواع غلطک های ثابت و متحرک تولید […]
اکتبر 22, 2019

رولیک جوشی Co2

رولیک جوشی با Co2 رولیک جوشی با Co2 : رولیک جوشی با Co2 از لوله با ضخامت 3 میل تولید می شود. کاسه بلبرینگ ها رولیک […]