قیمت رولیک پلیمر

دسامبر 26, 2019
رولیک پلیمری

رولیک پلیمری

رولیک پلیمری بدنه رولیک پلیمری با فرایند تزریق اکستروژن و مواد پلی اتیلن چگالی بالا (HDPE) ساخته می شود ؛ پایداری این مواد و وزن سبک […]