رولیک رفت و برگشت

رولیک رفت و برگشت

اکتبر 22, 2019

رولیک رفت

رولیک رفت رولیک رفت : ساختار آب بندی رولیک رفت به صورتی است که میزان نفوذ گرد و غبار و یا ذرات آب به کمترین میزان […]
اکتبر 22, 2019

رولیک برگشت

رولیک برگشت رولیک برگشت : رولیک برگشت در قسمت برگشت نوار نقاله، از قسمت تخلیه بار به قسمت بارگیری استفاده می شود. وظیفه اصلی رولیک برگشت […]
اکتبر 22, 2019

تولید رولیک رفت

تولید رولیک رفت تولید رولیک رفت : تولید رولیک رفت به منظور قرارگیری در سطوح جانبی نوار نقاله صورت می گیرد. تولید رولیک رفت با در […]
اکتبر 22, 2019

تولید رولیک برگشت

تولید رولیک برگشت تولید رولیک برگشت : در هنگام تولید رولیک برگشت محل قرارگیری آن، زیر چهارچوب نوار نقاله در نظر گرفته می شود که در […]