نوامبر

نوامبر 21, 2021
سیستم انتقال نوار نقاله

سیستم انتقال نوار نقاله

سیستم انتقال نوار نقاله از زمان های قدیم استفاده و کاربرد نوار نقاله ها در صنایع بزرگ و کوچک رونق بسیار داشته و همه کارخانه ها […]
نوامبر 21, 2021
رولیک صنعتی ضربه گیر

رولیک صنعتی ضربه گیر

رولیک صنعتی ضربه گیر با توجه به نوشته ها و پست های قبلی و با گسترش استفاده از رول و رولیک ها در صنعت های مختلف […]
نوامبر 21, 2021
رولیک گالوانیزه صنعتی

رولیک گالوانیزه صنعتی

رولیک گالوانیزه صنعتی با توجه به نوشته های قبلی و با گسترش استفاده از رول و رولیک ها در صنعت های مختلف که از ابتدای انقلاب […]
نوامبر 21, 2021
فروش رولیک استیل

فروش رولیک استیل

فروش رولیک استیل همانگونه که در نوشته های قبلی نیز به آن اشاره کرده ایم با گسترش استفاده از  رولیک ها در صنایع مختلف که از […]
نوامبر 21, 2021
رولیک استیل

رولیک استیل

رولیک استیل امروزه و با گسترش استفاده از رول و رولیک ها در صنایع مختلف که از ابتدای انقلاب صنعتی در جهان مرسوم بوده و هست […]
نوامبر 20, 2021
انواع رولیک صنعتی

انواع رولیک صنعتی

انواع رولیک صنعتی امروزه استفاده از رول و رولیک ها در صنایع مختلف مرسوم بوده و هست رولیک ها به عضو جدایی ناپذیر از صنایع مادر […]